گروه صنعتی استیل بنیان از توانایی طراحی و ساخت انواع وت های استنلس استیل برخوردار می باشد.

انواع وت ها از منظر طراحی خاص و نوع کاربری ، ظرفیت ، گرید استیل و ….. .

لازم به ذکر است که وت های استیل همانند مخازن به خاطر ویژگی های خاص خود در اکثر صنایع ( غذایی ، شیمیایی ، دارویی ، بهداشتی و … ) مورد استفاده قرار می گیرند.

این وت ها می توانند متحرک یا ثابت باشند.