معمولا شیر پاستوریزه و استاندارد شده از پاستوریزاتور برای تولید پنیر توسط خط لوله به داخل وت پنیر سازی  انتقال میابد.

دماسازی برای این شیر متناسب با نوع استارتر و مایه پنیر مورد استفاده ، با تزریق بخار یا آب سرد به ژاکت تنظیم می گردد.

عملیات اضافه کردن استارتر و سایر افزودنی ها به وت با همزنی نسبتا شدید توسط پارو های استنلس استیل انجام میگیرد.

شیر پس از مایه زنی به خوبی هم زده می شود تا از اختلاط کامل اطمینان حاصل شود.

با توجه به نوع سیال ، فرآیند ، سطح اتوماسیون امکانات مختلفی برای دستگاه وت پنیر سازی قابل پیش  بینی است.