هدف از بکارگیری مراکز جمع آوری شیر در مزارع یا واحد های جمع آوری شیر، خنک سازی قبل از ذخیره در مخازن یا ارسال به واحدهای تولیدی لبنیات می باشد. پلیت کولرهای نصب شده در مرکز جمع آوری شیر به منظور سرد کردن شیر یا به عبارتی کاهش درجه حرارت سریع شیر بکار می رود. دلیل کاهش سریع درجه حرارت شیر به خاطر سطح مقطع زیاد در تبادل حرارتی صفحه ای مابین شیر و آب یخ در مبدل های حرارتی می باشد. پلیت کولرها دارای تعداد زیادی صفحات استنلس استیل بسیار نازیک می باشند که در زمان تبادل حرارتی از یک سطح آن آب یخ و از سطح دیگر آن شیر جریان یافته و حرارت آن به آب یخ در طی این فرآیند انتقال می یابد. ظرفیت پلیت کولرها با افزایش یا کاهش تعداد پلیت ها قابل تنظیم می باشد. در صورت کارکرد صحیح پلیت کولر بایستی درجه حرارت شیر به ۲-۴ درجه سانتیگراد برسد.

 

فاکتورهای تاثیرگذار در عملکرد مرکز جمع آوری شیر خام

  • نسبت نرخ جریان سیال خنک کننده شیر

سیستم طراحی شده مرکز جمع آوری شیر بایستی بر اساس حداکثر مقدار جریان شیر ( که از پمپ ارسال کننده شیر بدست می آید ) انجام پذیرد لذا مقدار جریان ، طراحی سیستم مرکز جمع آوری شیر را هم از بابت میزان آب یخ مورد نیاز و هم از بابت میزان راندمان سیستم آسانتر می کند. و در حالت کلی می توان  گفت که نسبت جریان آب یخ به شیر در مراکز جمع آوری  حدود ۲:۱ در نظر گرفته می شود که البته بسته به متریال و تکنولوژی بکار رفته در پلیت ها می تواند ۱٫۵:۱ تا ۳:۱ نیز باشد.
  • سطح تماس

حداکثر میزان جریان شیر از پمپ ارسال ، تعیین کننده سایز پلیت ها و تعداد پلیت های مورد نیاز می باشد.
  • تراکم پلیت ها

تراکم هر کدام از پلیت ها به همراه واشر بسته به ظرفیت و ابعاد مختلف حدود ۳٫۵ الی ۴٫۵ میلی متر در نظر گرفته می شود متراکم کردن بیش از حد میزان جریان عبوری را محدود می نماید لذا قبل از باز کردن پلیت کولر حتما ضخامت مجموع پلیت ها بایستی اندازه گیری شود.
  • تمیز بودن پلیت ها

در طی فرایند شیر یا مواد معدنی آب به دیواره پلیت ها چسبیده و راندمان و کارایی آن را می کاهد و با سد کردن  مسیر جریان مانع از حرکت سیال بر روی سطوح پلیت ها می گردد.
  • درجه حرارت آب یخ

معمولا جهت سرد کردن شیر در مرکز جمع آوری شیر از سرد ترین آب موجود در محل استفاده می گردد و لذا هرچه درجه حرارت آب پایین تر باشد ماندگاری شیر تا زمان ارسال به کارخانه بیشتر خواهد شد، ایده ال ترین حالت برای درجه حرارات آب مصرفی حدود ۲-۴ درجه سانتیگراد می باشد.