برای انتقال محصولات و نگهداری آنها در سردخانه استفاده می شود.

تعداد طبقات و سایز آن طبق سفارش مشتری طراحی و ساخته می شود و تماما از استینلس استیل بوده و به جهت سهولت جابجایی دارای چرخ های گردان در نوع و سایز متناسب با ظرفیت و نوع محل استفاده می باشند.