دستگاه پیری کولر ( پیش سردکن )

در خطوط تولید غذاهای آماده (فلافل، کتلت، کوکوسبزی و ناگت) جهت خنک سازی اولیه محصولات قبل از ورود به سردخانه استفاده می شود که موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و پایین آمدن استهلاک تجهیزات سردخانه می شود.

طراحی و ساخت دستگاه های پیش سردکن طبق سفارش و بر اساس نوع خط و ظرفیت تولید کارخانه ی مورد نظر انجام می پذیرد.