ویژگی اصلی ای که این نوع وت را از سایرین متمایز می سازد، سهولت در تخلیه محصولات درون وت است.

که به خاطر نوع طراحی این امر بسیار سریع تر از دیگر انواع وت ها انجام می پذیرد.

به عنوان مثال در خطوط تولید لبنیات یکی از رایج ترین مشکلات، جابجایی، حمل و یا تعویض ظروف پس از انجام هر مرحله از تولید می باشد.

به همین منظور در خط تولید پنیر جهت آماده سازی شیر برای انعقاد، از وت های گهواره ای بعنوان فضای استراحت شیر پس از اضافه شدن مایه پنیر تا زمان دلمه شدن استفاده میگردد که پس از گذراندن این مرحله شیر برای آبگیری به ترولی پنیر منتقل گردیده.

این انتقال بدلیل گهواره ای بودن وت به راحتی و بدون هدر رفتن مواد صورت میگیرد.