اینگونه وت ها دارای کاربرد های گوناگونی هستند .

که میتوان به آبگیری پنیر ، انتقال محصولات واستفاده جهت شست و شوی تجهیزات و … اشاره کرد.