فرایند حل کردن پودر و ترکیبات مایع در یکدیگر در صنایع غذایی یک فرایند معمول محسوب میگردد و هدف از آن رسیدن به ترکیبی از محصول بصورت کاملا همگن و صاف با حفظ کیفیت آن میباشد.

میکسرها و بلندرها دامنه وسیعی از پودرها و مایعات در صنایع لبنیات را پوشش داده که شیر باز ساخته ، شیر طعم دار ، شیر کندانس ، ماست ، نوشیدنیها ، ترکیبات بستنی ، شکلات مایع و چاشنیهای لبنیاتی و سایر محصولات از ترکیبات لبنیات را میتوان نام برد.

فرایند میکس در صنایع لبنی با حفظ کیفیت محصول و کاهش هزینه های تولید با قابلیت اعتماد بسیار بالا بایستی توسط دستگاه انجام می پذیرد.