سیستم شستشوی مرکزی (CIP)

تنها وظیفه مهم آن کمک به بهداشت صنایع غذایی با فراهم آوردن امکان شست و شوی کلیه تجهیزات خط تولید از جمله مخازن، مسیرهای انتقال مواد و ماشین آلات است.

و تمام فاکتورها و پیش نیازهای فرایند، از قبیل عملیات حرارتی ، درجه حرارت ، زمان و درصد مواد شوینده را پوشش داده است.

ویژگیهای این یونیت سطح اتوماسیون بالا، سیستم تغییر عملکرد ، مصرف بهینه انرژی، راندمان بالا و انطباق با خطوط مختلف صنایع غذایی و دارای کاربرد موثر می‌ باشد.