انواع مخازن استنلس استیل

گروه صنعتی استیل بنیان از توانایی طراحی و ساخت انواع مخازن استنلس استیل برخوردار می باشد.

انواع مخازن از منظر طراحی خاص و نوع کاربری ، ظرفیت ، گرید استیل و ….. .

لازم به ذکر است که مخازن استیل به خاطر ویژگی های خاص خود در اکثر صنایع ( غذایی ، شیمیایی ، دارویی ، بهداشتی و … ) مورد استفاده قرار می گیرند.