مصرف جهانی پنیر همه ساله در حال افزایش است کمک ما به مشتریان در تولید پنیر از شیر درگروه ها ، سلیقه ها و ساختار های مختلف برای موفقیت در بازار و توسعه آن این صنعت را جذاب کرده است. پنیرهای تولیدی،  تنوع ، طعم و ساختار های مختلفی داشته و بطور عمومی در تولید آن از شیر گاو، گوسفند ، گاومیش یا بز استفاده می گردد.

تعدادی از انواع پنیر شامل :

  • پنیر تازه ، پنیردلمه ، ریکوتا و پیتزا
  • فتا
  • پنیر نیمه سخت و سخت

دانش کامل ما در رابطه با فرآیند خط تولید پنیر از شیر و عملیات های حرارتی مختلف جهت تولید دلمه و روش تخلیه بمنظور مدیریت در تولید پنیر شما را در تولید محصول نهایی مطلوب و ایده آل کمک خواهد کرد.

راه های زیادی برای طبقه بندی سنتی پنیرها وجود دارد. معیارهایی از قبیل کشور مبدا، نوع شیر مورد استفاده، گونه های حیوانی تولید کننده شیر، میزان چربی، میزان رطوبت، بافت پنیر، همچنین پنیرهای رسیده کپکی یا ساده ، نوع فرایند بکار رفته در تولید پنیر، این معیارها می توانند هم بصورت تکی و هم بصورت ترکیبی از چند وجه مورد استفاده قرار بگیرند.
این خط مشی های توضیحی نمیتوانند مبنای تئوری مناسبی برای بیان تفاوت انواع پنیرها باشند. به عبارت دیگر چرا پنیر گودا (Gouda) متفاوت از پنیر چشیر (Cheshire) است؟ و یاچه چیزهایی تفاوت مابین پنیر چدار (Cheddar) با پنیر امنتال (Emmental) ایجاد می کند.
تحقیقات محققان در طول سالیان دراز نشان داده است که دلیل ایجاد تفاوت فاحش مابین انواع پنیرها به علت تفاوت در PH و تمرکز و تجمع مواد معدنی در پنیرهای مختلف است.
اولین پیشنهاد در رابطه با طبقه بندی انواع پنیر در سال ۱۹۶۴ بدین صورت مطرح گردید که معیار آن بر اساس PH و میزان کلسیم موجود در پنیر باشد.
با مقایسه چهار نوع از انواع پنیرهای سوئیس، گودا، چشیر و چدار به این نتیجه می رسیم که میزان PH و کلسیم موجود در چدار بیش از انواع بقیه است و این علت اصلی وجه تمایز و برتری و محبوبیت پنیر چدار در مقایسه با سه نوع دیگر است . درست است که می توان با افزایش میزان PH و محتوای کلسیم انواع دیگر پنیرها نیز محبوبیت بیشتری برای آن ها مابین مشتریان ایجاد نمود ولی باز این وجه تمایز در پنیر چدار است که بدون انجام هیچ فرایند دیگری خود دارای این قابلیت ها و وجه تمایزهاست. لذا تولید پنیر چدار به صرفه تر انواع ذکر شده دیگر است.