این گروه صنعتی قادر به ارائه تمام تجهیزات و ماشین آلات تولید انواع پنیر به حالت سنتی و اتوماتیک می باشد،

و تمام ماشین آلات از دریافت شیر تا تحویل محصول نهایی و قالب گیری و بسته بندی را تولید و ارائه می دهد .

تولید پنیر پیتزا و محصولات مشابه نیازمند ماشین آلاتی می باشد که تمام مراحل تولید را پوشش دهد،

این تجهیزات و ماشین آلات شامل :

  • وت پنیر برای فاز دلمه
  • دستگاه جدا ساز آب پنیر از دلمه
  • دستگاه حرارت دهی با آب داغ و کشش دلمه
  • قالب ریزی و غیره

دستگاه تولید و عمل آوری پنیر پیتزا فرایندهای دریافت،برش و سپس حرارت دهی با آب داغ بمنظوره عملیات کشش را انجام داده پنیر راجهت ادامه فرایند ارسال می کند.

دستگاه پیشنهای از بالاترین استانداردهای بهداشتی صنایع غذایی برخوردار می‌ باشد.