طراحی خط تولید و بسته بندی مربا بر مبنای مواد خام در دسترس انجام می پذیرد. مواد خام میتواند میوه تازه ، یا میوه و پالپ منجمد باشد. اگر طراحی برمبنای میوه تازه انجام پذیرد در دسترس بودن آن الویت محسوب میگردد. تجهیزات مورد نیاز میتواند شامل پوست کن ، هسته گیر ، دم گیر و سورت باشد که این مراحل مشروط به ابعاد خط تولید یا بصورت دستی انجام میگیرد یا توسط دستگاههای اتوماتیک.

در فرایند پخت نیز از دو روش استفاده میگردد:

پخت در فشار اتمسفر (روش سنتی) و پخت در حالت وکیوم.

در حالت پخت وکیوم تازگی میوه و مواد مغزی آن از بین نرفته و ارزش غذایی آن حفظ میشود.

ما طراحی خط تولید و بسته بندی عسل مبتنی بر اصول بنیادی، که فرایندهای مختلفی را نیز شامل میشود، انجام داده تا عسل تولید شده بطور مطلوب و با عالیترین کیفیت قابل ارائه به بازار مصرف باشد.

این خط قابلیت تولید انواع متنوع از محصولات را نیز دارا بوده و ارزش افزوده بالایی نیز ایجاد میکند. ماشین آلات ، پرسنل متبحر و کارآزموده در کیفیت محصول نهایی نقش اصلی را دارا می باشند.