فرآیند طراحی خط تولید بستنی را میتوان به ۷ مرحله تقسیم کرد:

دریافت مواد خام و ذخیره سازی ، همزنی پایه مواد ، هموژنیزه و پاستوریزه کردن ، عمل آوردی بر اساس ماندگاری ، افزودن طعم دهنده ها و انجماد پیوسته ،
بسته بندی و در آخر انجماد نهایی.

سه خط فرایند عمل آوری نیز برای بستنی طراحی میگردد که دو خط از سه خط آن شامل فرایندهای انجام یافته درتانکهای aging برای محصولات اولیه میباشد.

گروهی از بستنی ها وجود دارند که بدون نیاز به تانکهای aging تولید میگردند.

ما با ارائه بهینه ترین سیستمهای خط تولید بستنی با در نظر گرفتن هزینه های طراحی ، ساخت و راه اندازی ایده آل ترین سیستم را برای شما پیشنهاد می نماییم.