مدرج کردن مخازن استیل

با توجه به قیمت و ریسک خرابی لول سنج ها و دستگاه های تعیین حجم،

درجه بندی انواع مخازن و وت ها، راحت ترین و مقرون به صرفه ترین روش برای اطلاع از میزان مواد داخل مخزن می باشد.

که این گروه صنعتی، پس از بررسی و محاسبه ظرفیت از طریق حکاکی الکتروشیمیایی بر سطح استیل ، این مهم را انجام می دهد.